land of plenty

plenty final final

In juni zal kunstenaar Shane Waltener drie weken lang met de deelnemers van OYA werken aan een sculpturale interventie op DE SITE in de Rabotbuurt. We beperken ons bewust tot de lokale plantengroei en de aanwezige garens uit onze stock.Textieltechnieken – verwant aan die van  OYA – zullen we met mandvlechten combineren. Vanuit dit maakproces en de uitwisseling van vaardigheden groeit een installatie waarme we ideeën willen oproepen rond lokaliteit, ecologie en duurzaamheid. Daarnaast tasten we de grenzen af tussen functioneel ontwerp en kunstobject, dit binnen de voorbijgaande context van DE SITE als tijdelijke invulling.

DOE MEE : Voor de realisatie van LAND OF PLENTY  zijn we op zoek naar mensen die tijd en goesting hebben om mee te bouwen. Verschillende weef, vlecht en textieltechnieken worden aangeleerd en doorgegeven op DE SITE en in het atelier OYA van ROCSA. We werken om maandagavond, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 16u. De scluptuur is te ervaren vanaf 26 juni met een feestelijk diner na zonsondergang. Heb je tijd tussen 8 juni en 26 juni 2015?  Info en Inschriijvingen : chris@rocsa.be / 0495 700 224.

Comments are closed.