grafisch atelier (22/01 – 29/01)

In dit atelier ontwerpen we handmatig een eigen lettertype.
We halen inspiratie bij Job Wouters en Hansje van Halem.

The quick brown fox jumps over the lazy dog

met vormgeefster Ianka Wauters

inschrijvingen : chris@manoeuvre.org

grafisch atelier

Comments are closed.